Close
Name
Email
Telephone
message
Answer the question:  17  +  8  = 
The Knowledge – Leaders in Corporate Training & Language Development Solutions
Address: Lake Rajada Office Complex, Floor 5/6,
193-195 Ratchadapisek Road, Klong Toey, Bangkok, 10110.
Tel: 02 264 0276-7 • Fax: 02 264 0280
Scroll Down!
greybg
bg-1920
Improve your customer service with English language training

ช่วยพัฒนาความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมืออาชีพ รวมถึงการสื่อสารหรือการบริการต่างๆกับลูกค้าชาวต่างชาติจะเป็นไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพสูง

Increase your sales performance with English language training

สร้างความมั่นใจทางภาษาให้กับบุคลากรขององค์กร เพิ่มประสิทธิภาพให้ทีมฝ่ายขายสามารถทำยอดได้ตามเป้าหมาย ผลักดันสินค้าขององค์กรขยายตลาดใหม่ๆในต่างประเทศ ทำให้องค์กรก้าวไกลไปถึงระดับนานาชาติ

English language competency in ASEAN - why Thai businesses need English training

ช่วยให้ธุรกิจของคุณก้าวไกล
ในการแข่งขันระดับประเทศ

ช่วยให้องค์กรสามารถรองรับการเติบโตของธุรกิจและช่วยให้ประเทศไทยสามารถแข่งขันในตลาดโลกได้ แม้ปัจจุบันประเทศไทยจะอยู่ในอันดับที่ 48 จาก 60 ประเทศที่มีการสำรวจเกี่ยวกับความสามารถทางภาษาอังกฤษ แต่ด้วยการร่วมมือระหว่างเราและท่าน จะสามารถเปลี่ยนแปลงอันดับความก้าวหน้าของประเทศไทยได้

Percentage of online resources published in English

ความเข้าใจในภาษาอังกฤษ
สำคัญต่อการการดำเนินธุรกิจ

ปัจจุบัน 60% ของการใช้สื่ออินเตอร์เน็ทออนไลน์ล้วนแล้วแต่เป็นภาษาอังกฤษ และนอกเหนือจากนี้อีกกว่า 80% ในการทำธุรกิจหรือสัญญาต่างๆจะถูกเขียนโดยใช้ภาษาอังกฤษ ดังนั้นองค์กรจำเป็นต้องสร้างบุคลากรให้มีความเข้าใจทางภาษาอย่างถูกต้อง จึงจะทำให้ธุรกิจประสบความสำเร็จและเกิดความแข็งแกร่งซึ่งท่านจะได้เปรียบคู่แข่งทางการค้า

How we implement a successful language training solution

ขั้นตอนในการฝึกอบรม
เพื่อให้เกิดความสำเร็จมากที่สุด

1

วิเคราะห์ความต้องการและวิจัยหลักสูตร

ทีมงานของเราจะวิเคราะห์และวิจัยรายละเอียดที่สำคัญต่อธุรกิจขององค์กร และเราจะออกแบบหลักสูตรให้มีคุณสมบัติตรงตามความต้องการและเฉพาะทางสำหรับธุรกิจขององค์กรรวมไปถึงการพัฒนาบุคลากร

2

แผนการฝึกอบรมและข้อเสนอแนะในการออกแบบหลักสูตร

ก่อนที่จะเริ่มต้นหลักสูตรการฝึกอบรม ทีมงานของเราจะทบทวนแผนการฝึกอบรมกับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของท่านเพื่อให้แน่ใจว่าท่านจะได้หลักสูตรที่ตรงต่อความต้องการขององค์กร

3

การประเมินผลที่มีประสิทธิภาพสูง

การดูแลให้คำปรึกษาจากทีมอาจารย์จะเป็นไปตามแผนการเรียนรู้และโครงสร้างหลักสูตรที่เราออกแบบให้กับองค์กร อีกทั้งผู้จัดการฝ่ายดูแลหลังการขายจะดูแลท่านอย่างใกล้ชิดพร้อมตรวจสอบประสิทธิภาพของนักเรียนเพื่อให้แน่ใจว่าผลลัพธ์ที่จะเกิดขึ้นต้องเกิดความก้าวหน้าและมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

4

การประเมินผลและการส่งรายงาน

ขั้นตอนสุดท้ายคือการส่งผลรายงานการฝึกอบรม รวมถึงรายละเอียดต่างๆตลอดทั้งหลักสูตรเพื่อให้องค์กรสามารถวัด ROI ซึ่งจะทราบว่าการลงทุนกับการฝึกอบรมนั้นคุ้มค้าหรือไม่

All of our corporate language training come with robust motivational strategies for your team

กลยุทธ์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจ

สถาบันได้มีการออกแบบพัฒนาหลักสูตรที่มีความเป็นเอกลักษณ์และมีกลวิธีเพื่อสร้างแรงจูงใจให้นักเรียนสนใจในการเรียนรู้ ทุกขั้นตอนและเทคนิคต่างๆจะถูกถ่ายทอดให้กับพนักงานของท่าน

Our English training solutions are fully integrated with your HR policies and procedures

ร่วมงานกับองค์กรอย่างจริงจัง

เราร่วมทำงานกับทีม HR ขององค์กรเพื่อพัฒนาวิธีการและสร้างระบบการฝึกอบรมที่สมบูรณ์แบบเพื่อให้ตรงต่อธุรกิจหลักขององค์กร ซึ่งรายงานที่แม่นยำจะเป็นตัวชี้วัดระดับความสามารถและการพัฒนาของบุคลากร

ทีมงานที่เป็นมืออาชีพ!

เราจะสร้างมิติใหม่ๆด้วยการเปลี่ยนแปลงบุคลากรของท่านให้มีภาษาอังกฤษที่ดีขึ้น ทีมงานของเราจะเข้าไปพัฒนาบุคลากรของท่านให้ไปสู่เป้าหมายที่ท่านได้ตั้งไว้ โดยทีมงานของเราประกอบไปด้วยอาจารย์เจ้าของภาษาซึ่งมีประสบการณ์ในการสอนภาษาอังกฤษให้กับองค์กรไม่น้อยกว่า 5 ปี รวมถึงผู้จัดการบัญชีชาวต่างชาติซึ่งจะคอยให้คำแนะนำและติดตามผลการฝึกอบรมพร้อมส่งรายงานความคืบหน้าของบุคลากรให้กับฝ่ายทรัพยากรบุคคลของท่านอย่างสม่ำเสมอ

สอนโดยอาจารย์ที่มีประสบการณ์

ทีมคณะอาจารย์ทุกคนของเรานั้นผ่านการฝึกอบรมในการสอนเป็นอย่างดีและมีประสบการณ์ในการสอนองค์กรไม่น้อยกว่า 2 ปี ซึ่งเรามั่นใจว่าอาจารย์ทุกคนของเราจะช่วยพัฒนาบุคลากรในองค์กรของท่านได้

Communicate efficiently with our English training solutions

ภาษาอังกฤษส่งผลให้ธุรกิจก้าวหน้า ไม่หยุดยั้ง

เมื่อบุคลากรในองค์กรสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างมีประสิทธิภาพ การทำงานในองค์กรก็จะเกิดความราบรื่นมากยิ่งขึ้นและจะส่งผลกระทบต่อธุรกิจขององค์กร จะทำให้องค์กรได้ผลกำไรที่สูงขึ้น และช่วยลดปัญหาในการสื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติได้ ซึ่งจะทำให้ทุกหน่วยงานพร้อมทำงานกับลูกค้าชาวต่างชาติอย่างมั่นใจ

เราเข้าใจความแตกต่าง
ในรายละเอียดของแต่ละองค์กร

สถาบันเข้าใจเป็นอย่างดีว่าแต่ละองค์กรมีความแตกต่าง ทั้งในเรื่องของเป้าหมายทางธุรกิจหรือการบริหารจัดการต่างๆ ดังนั้นก่อนที่การฝึกอบรมจะเริ่มต้น เราจะวิเคราะห์ข้อมูลต่างๆขององค์กรและนำมาออกแบบหลักสูตรที่ตรงต่อธุรกิจที่องค์กรประกอบการ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุด

Course map & learning pathways