ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ

หลักสูตรนี้ออกแบบมาเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพในการใช้ภาษาทั้ง 4 ทักษะ เกี่ยวกับธุรกิจ การทำงาน  เช่นการสื่อสารทางโทรศัพท์ การเข้าประชุม การอธิบายและนำเสนองานหรือสินค้าต่างๆ การแก้ไขปัญหาจากสถานการณ์ที่สามารถเกิดขึ้นได้ในทุกวันของการทำงาน 

เป็นคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจกลางสูงคอร์สเรียนสำหรับคนทำงานที่ออกแบบมาอย่างดีเพื่อช่วยคุณในการทำงานและติดต่อธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพหลักสูตรนี้จะสอนเป็นคลาส ประเภทกลุ่มโดยประกอบด้วยฝึกการสนทนา 60 บทเรียน และไวยากรณ์ 40 บทเรียน

เป็นคอร์สภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจระดับสูงคอร์สเรียนสำหรับคนทำงานที่ออกแบบเพื่อช่วยคุณสามาถนำไปใช้ไห้จริงในการทำงานและติดต่อธุรกิจ การสอนเน้นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหลักสูตรนี้จะสอนเป็นคลาสประเภทกลุ่มโดยประกอบด้วย ฝึกการสนทนา 60 บทเรียน และไวยากรณ์ 40 บทเรียน

ลงทะเบียนทดลองเรียนฟรี 2 คลาส
มูลค่า 1,000 บาท

เหตุผลที่นักเรียนเลือกเรียนกับเรา!

Some or our students