top of page
Cover web.jpg

PRESONAL ASSISTANT 

ประเทศไทยนับว่าเป็นจุดหมายปลายทางที่ดีที่สุด  ไม่ว่าจะมาในฐานะนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจเข้ามาใช้ชีวิตอยู่ การเข้ามาท่องเที่ยวตามเมืองต่าง ๆ เนื่องด้วยสถานการณ์ "โควิด-19" ทำให้การเข้ามาจะต้องทำตามขั้นตอนที่ทางรัฐบาลไทยกำหนด  ด้วยวีซ่าประเภทพิเศษ (STV หรือ Special Tourist Visa) และแน่นอนสิ่งที่จะตามมานั่นคือ ความยุ่งยากเกี่ยวกับการกรอกเอกสารขออนุญาตเข้าประเทศไทย การค้นหาและจองโรงแรมที่ใช้ในการกักตัว การซื้อประกัน การประสานงาน และการตามข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ ที่แสนจะยุ่งยาก ใช้เวลาในการดำเนินการนานแสนนาน เพื่อลดปัญหาเหล่านี้และประหยัดเวลาในการหาข้อมูลต่าง ๆ เราสามารถเป็นผู้ช่วยส่วนตัวของคุณได้ ด้วยเราจะคอยอำนวยความสะดวกให้กับคุณได้อย่างสมบูรณ์แบบ ประหยัดเวลา ลดขั้นตอนที่ยุ่งยาก และรวมไปถึงการประสานกับส่วนต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็วแทนคุณ

บริการที่เราได้เตรียมไว้ให้คุณ 
1. จองกับโรงแรมค้นหาห้องพักเพื่อกักตัวจำนวน 14 วัน
2. จัดการแพคเกจประกันที่ตรงตามข้อกำหนดของทางรัฐบาล
3. การอัพเดทข้อมูลข่าวสาร อยู่ตลอดเวลา
4. บริการแนะนำการพาไปต่อวีซ่าในครั้งต่อไป

ทำให้การเดินทางเข้ามายังประเทศไทย ได้อย่างสบายใจและปลอดภัยในทุกขั้นตอน ไม่ว่าจะเป็นการวางแผนจัดการเอกสาร และการประสานงานให้คุณได้

HOW TO VISIT THAILAND

3755687.jpg